Přednáška vrcholového manažera z Yusen Logistics

Chcete se dozvědět víc o významu námořní přepravy pro globální obchod, české dopravce, zasílatele, dovozce a vývozce? Přijďte na přednášku vrcholového manažera z Yusen Logistics, agenta námořní rejdaře NYK Line v úterý 18.10. v 11:00-12:30 na SB306 v rámci předmětu 33F403 Přepravní služby!

NYK promo

Posted in Nezařazené