O Klubu

Klub vznikl z iniciativy studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří si uvědomili potřebu organizovat se a vyměňovat si zkušenosti a názory z oblasti logistiky nejen mezi sebou, ale také s odborníky z praxe při vzájemných setkáních. Vznik klubu posvětil „guru“ logistiky profesor Petr Pernica z Katedry logistiky, která funguje pod Fakultou podnikohospodářskou (Vysoká škola ekonomická v Praze).

Klub tedy funguje pod záštitou Katedry logistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, se kterou velmi úzce spolupracuje prakticky ve veškerých svých aktivitách. Zároveň však klub spolupracuje s širokým spektrem firem a dalšími nejen studentskými organizacemi zaměřených na logistiku.

Mezi hlavní činnosti klubu patří pořádání exkurzí do společností, pro které je logistika primárním oborem nebo je pro ně klíčová (speditéři, dopravci, výrobní podniky) a s co nejširším záběrem (supply chain, interní logistika, letecká či námořní přeprava, nákup…). Klub také organizuje přednášky na odborná logistická témata ve spolupráci se zaměstnanci významných logistických společností. Dále členům klubu zprostředkovává témata seminárních a diplomových prací, které jsou nabízeny partnerskými společnostmi, stejně tak klub informuje o zajímavých absolventských programech a pracovních nabídkách z oblasti logistiky. Na setkáních klubu pak mají všichni přítomní možnost diskutovat na téma aktuální situace v logistice a neformálně se setkat a pobavit také s pozvanými odborníky z praxe.

Naším cílem je propojení logistické praxe s výukou předmětů Katedry logistiky v rámci Vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství a pomoci tak studentům k ujasnění a lepšímu dokreslení získaných teoretických znalostí, nalezení vhodného tématu jejich diplomové práce, umožnit jim lepší propojení s praxí a realizovat se na poli logistiky.