Členové klubu

Největší členskou základnu tvoří studenti a absovlenti vedlejší spocializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství, která se vyučuje na Katedře logistiky VŠE v Praze. Tito studenti mají po absolvování magisterského stupně studia tyto hlavní profily:

  • Studenti, kteří studují hlavní specializaci Mezinárodní obchod, bývají zaměřeni na mezinárodní přepravu, spedici a propojení supply chain.
  • Studenti, jejichž hlavní specializací je Podniková ekonomika a management, se zajímají spíše o zapojení podniku v dodavatelském řetězci, nákup a interní logistiku.
  • Studenti s hlavní specializací Informační systémy a technologie se zabývají zejména o logistické informační systémy.
  • Studenti s hlavní specializací Finance a účetnictví se zajímají o propojení financí a logistiky, analýzy a kalkulace logistických nákladů apod.

Mezi našimi členy se však najdou také další studenti VŠE se zájmem o logistiku i studenti jiných škol, zejména jde o studenty ČVUT Fakulta Dopravní.

Velmi váženými členy klubu jsou také lidé, kteří v logistice pracují a mají zájem své zkušenosti předávat dále, případně zaměstnanci společností, se kterými spolupracujeme.

Členem klubu se může stát každý, kdo se cítí být mladý duchem a zajímá se o logistiku. To znamená i nestudent, student jiné vysoké školy, absolvent vysoké školy pracující v oblasti logistiky atd. Členství v klubu není podmíněno ničím zavazujícím, od členů se ale očekává podpora aktivit klubu.