Exkurze – METRANS, Uhříněves (19.4.2022)

Celé moře kontejnerů. I tak by se dal nazvat pohled, který se naskytl studentům katedry logistiky VŠE, po vstupu do areálu společnosti METRANS

Studenti katedry logistiky VŠE mohli opět zavítat do reálného provozu kontejnerového terminálu společnosti METRANS v pražské Uhříněvsi. Mohli tak spatřit nejen nespočet různých druhů a typů kontejnerů, ale i zajímavých manipulačních operací s kontejnerovými jednotkami.

Studenti kontejnerový terminál navštívili 19.4. Jak už samotné datum napovídá, jednalo se o první den po delší odmlce Velikonočních prázdnin. Naskytla se tak takřka neopakovatelná situace v podobě dokonalého vytížení celého areálu. Přitom zde samo sebou probíhalo tak jak má, tudíž byla na vše jen radost pohledět.

Celou exkurzí studenty doprovázel nejpovolanější možný odborník, ing. Tomáš Platil, Sales & Pricing Manager Intermodal Germany z Metrans a.s. Díky jeho výjimečným znalostem, mnohaletým praktickým zkušenostem, ale i zápalu pro věc, byl jeho výklad zajímavý a lehce zapamatovatelný.

Již po samotného příchodu do zasedacích prostor, čekala na všechny přítomné výtečná snídaně. Již během ní začala první část programu exkurze, která zahrnovala především samotné objasnění principů činnosti společnosti METRANS, jejího fungování a působení na trhu. Společnost tak lze popsat jako „neutrálního operátora intermodální přepravy“. Dále byl prostor věnován i ekologickým tématům. Pro zajímavost, uhlíková stopa společnosti METRANS je již dnes z principu minimální, a to především proto, že se jedná o operátora intermodálního přepravy využívajícího majoritně elektrifikované železniční dopravy.

Teoretický výklad v zasedací místnosti.
Teoretický výklad v zasedací místnosti.

Po první části exkurze byl čas vydat se do provozu. Po nástupu do autobusu zajištěného firmou METRANS, jsme se rozjeli do vlastního terminálu. Skrze celý areál bylo možné sledovat nejen celou řadu typů kontejnerů, ale i všech možných druhů dopravních a manipulačních prostředků, kteří s nimi operují. Mezi kontejnery zaujaly například dlouhé a vyšší HC 40´kontejnery, kontejnery pallet-wide, deep sea, short sea, reefery atd. To vše za výkladu jejich předností, použití a technických specifikací. Vzhledem k okolnostem bylo možné sledovat jejich manipulaci pomocí spreaderů, čelních nakladačů, ale i obrovských portálových jeřábů. Být uprostřed takového dění bylo doslova dech beroucí.

Čelní nakladač a kontejnerové jednotky.

I přes nutnost dodržování bezpečnostních pokynů se naskytla možnost důkladně si prohlédnout provoz kontejnerového terminálu opravdu, ale opravdu, zblízka, resp. „zevnitř“. Takovou příležitost samo sebou nemá každý, ale co se týká studentů vedlejší specializace Logistika (jejíž výuku zajišťuje pro zájemce o logistiku a dopravu katedra logistiky), pak takovou možnost ocení opravdu každý. Je totiž pravda, že bývá občas složité si opravdové rozměry a účel kontejnerových jednotek představit jen na základě teoretického výkladu či videoklipů. Zde ale bylo možné shlédnout například i kontejnery open-top, Innofreight, cisternové či chladící a mrazící kontejnery. Škoda by také bylo opomenout třeba myčku kontejnerů, nebo například „kontejnerovou nemocnici“, starající se o opravy a udržení provozuschopnosti těchto přepravních jednotek.

Důkladná inspekce kontejnerových jednotek.

Jak už bývá u firmy METRANS zvykem, celá exkurze vyzněla velmi pozitivně, byla nesmírně zajímavá a obohacující pro všechny zúčastněné. Nezbývá tedy než vyjádřit velký dík našim pedagogům, doc. Radku Novákovi, doc. Petru Kolářovi a ing. Šebestovi za organizaci a vedení exkurze. A v neposlední řadě samozřejmě velký díky jmenovitě Ing. Tomášovi Platilovi, za perfektní odborný výklad a doprovod, a samo sebou i celé společnosti METRANS za možnost do jejích prostor nahlédnout.

Lukáš Mikšovský, student katedry logistiky VŠE v Praze