Inovační týden (31.10.-4.11.2022)

V průběhu nově zavedeného inovačního týdne na naší škole VŠE jsme se jako studenti Katedry logistiky VŠE zúčastnili několika exkurzí, a to v DC HOPI Prostějov, společnosti Metrans a ANEXIA s.r.o. Pro nás všechny to byly velmi zajímavé příležitosti, jak se seznámit s oborem, který studujeme. Uvítali jsme tuto příležitost, protože jsme propojili teorii s praxí, díky které můžeme lépe uchytit své poznatky.

Cílem tohoto projektu bylo obohatit studenty o zkušenosti z reálního světa prostřednictvím workshopů, exkurzí nebo přednášek pro hosty.

HOPI

V úterý ráno jsme se skupina 24 studentů logistiky spolu s vyučujícím Petrem Jirsákem vydali na dlouhou cestu z Prahy do Prostějova. Z vlakového nádraží v Prostějově nás autobus převezl přímo do distribučního skladu HOPI.

Po krátké prezentaci a představení společnosti jsme se mohli jít, v průvodu s kompetentními pracovníky skladu, podívat přímo do skladových prostor. Prohlídka skladu mimo jiné zahrnovala i výklad k jedné z významných novinek HOPI, a to navázání spolupráce s Nestlé za účelem poskytování komplexních logistických služeb ve střední a východní Evropě. Společnosti tak vzniklo více než 160 nových pracovních míst a denně bude v novém logistickém centru odbaveno více než 100 kamionů za den.

Přehlídka skladu mnohých nadchla zejména díky dynamickému a zajímavému výkladu pracovníků, kteří se ujali role průvodců. Prošli jsme si místy, kde se přijímá, ale také vydává zboží, úseky s různě přizpůsobenými podmínkami pro potřeby zboží, a také jsme pořádně vymrzli v mrazírenském skladu, kde byla teplota nastavena na -22°C.

METRANS

O dva dny později jsme se znovu setkali na exkurzi ve společnosti Metrans. Tentokrát jsme už necestovali daleko – jen do Uhříněvse.

Na začátek nás přivítal pan Tomáš Platil, který je odborník ve svém oboru a působí jako Sales&Pricing manager Intermodal Germany z Metrans. V krátké prezentaci nás seznámil s tím, čemu se společnost věnuje, přiblížil nám jejich způsob fungování na trhu a také nám řekl o nějakých plánech do budoucna.

Po prezentaci jsme se autobusem přesunuli přímo dovnitř terminálu. Přesun byl doprovázen krátkým úvodem od pana Platila k tomu, co nás tam čeká. Už hned po příchodu do terminálu jsme nevěděli, na kterou stranu se spíše dívat – všude se totiž něco dělo. Na jedné straně probíhal přesun kontejneru, na druhé zase jejich čištění. Zastavili jsme se v části, kde byly složeny kontejnery určené k opravě – tedy byly více či méně poškozeny. Nejvíce nás zaujalo, že i jeden malý nenápadný kousek provázku, který zůstal přivázaný na jedné straně kontejneru, se bere jako poškození a tato „oprava“ může Metrans vyjít na několik stovek, možná i tisíce korun.

Pan Platil nám také připomněl jednu otázku od pana docenta Nováka, který se s námi tentokrát exkurze nezúčastnil, ale vždy se ji na místě studentů zeptá: „Proč podle vás nejsou stěny kontejneru rovné?“ Bylo opravdu zajímavé vidět všechny druhy kontejnerů zblízka – z obrázků si člověk často neumí představit, jak jsou obrovské. Viděli jsme několik druhů kontejnerů, od standardních, přes open-top, až po cisternové či speciální chladírenské.

Zbytek prohlídky byl veden primárně pomalou jízdou autobusem, kvůli rozsáhlosti areálu, ale především z bezpečnostních důvodů. O odborný výklad jsme ale ochuzení určitě nebyli, právě naopak.

Všichni jsme si odnesli silný zážitek, protože jsme se podívali přímo do útrob jedné z nejpřednějších společností v rámci intermodální dopravy. Určitě mluvím za všechny studenty, že jsme velmi vděční za takovou příležitost, kterou nám Katedra logistiky VŠE poskytla.

ANEXIA s.r.o.

Poslední den v inovačním týdnu probíhal v ANEXIA s.r.o. Felipe Martinez pro nás uspořádal workshop Lean Six Sigma ve společnosti ANEXIA sro, která je poskytovatelem 3PL pro Procter & Gamble.

Workshop Lean Six Sigma pod vedením Lucie Řáhové byl o zlepšování procesů ve firmě. Úkolem pro nás, studenty, bylo zkrátit dobu přechodu určitého procesu. Brali jsme brainstorming, komunikovali a spolupracovali jsme dobře, protože se nám podařilo zkrátit dobu přechodu z 1 min 26 s na 0. Kromě toho jsme šli do provozní oblasti, abychom viděli operace na přizpůsobovací výrobní lince, jako je sdružování produktů a balení připravené k vystavení.