Exkurze – MSC, Praha (5.5.2022)

Michaela Svrčková, ředitelka MSC pro Českou republiku a Slovensko, při odborném výkladu na půdě sídla pražské pobočky světového rejdařství č. 1.
Michaela Svrčková, ředitelka MSC pro Českou republiku a Slovensko, při odborném výkladu na půdě sídla pražské pobočky světového rejdařství č. 1.

Před pár týdny se pro nás, studentům vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství Vysoké školy ekonomické v Praze, opět po několika měsícících naskytla možnost zavítat do sídla společnosti Mediterranean Shipping Company (MSC) pro Českou republiku a Slovensko. Sídlo pobočky MSC pro ČR a Slovensko se nachází na pražském Smíchově v rámci budovy Green Point. 

Po přijetí na recepci jsme byli následně zavedeni do moderních kanceláří MSC a usazeni v konferenční místnosti, kde na nás již čekala ředitelka MSC pro Českou republiku a Slovensko, Michaela Svrčková. Po krátkém občerstvení jsme rádi vyslechli výklad paní Svrčkové a účastnili se následné diskuse.

Na úvod jsme se stručně dozvěděli o historii MSC a o veškerých činnostech, které provozuje. Velice zajímavou informací je to, že MSC jakožto největší rejdař co do nabízené kapacity v TEU na světě je stále rodinnou firmou. Je to jedna ze zásad, které jsou v rámci MSC dodržovány. Nyní již bývalý prezident společnosti a zároveň její zakladatel kapitán Gianluigi Aponte přenechal vedení společnosti svým dětem Diegovi a Alexe.

Poté přišla řeč na téma ekologie a udržitelnosti. Zejména produkce oxidu uhličitého v dopravním sektoru je v posledních letech ve společnosti často skloňované téma. Ačkoliv by se na první pohled mohlo z některých zpráv napříč médii zdát, že velkokapacitní nákladní lodě vypouštějí do moře a do ovzduší v porovnání s jinými druhy dopravy enormní množství různých emisí, je spíše pravdou opak.

Množství oxidu uhličitého vyprodukované v námořní dopravě totiž při přepočtu na přepravené množství nákladu představuje pouhý zlomek toho, co produkují jiné dopravní obory. Tomu, že v absolutních číslech jsou tato množství sice už o něco vyšší (ale stále například oproti silniční nákladní dopravě méně než třetinové), se není čemu divit, jelikož zhruba 90 procent veškerého zboží na světě je přepravováno z větší či menší části právě po moři.

Perpektivy námořní dopravy

Přesto námořní doprava a samotné rejdařství MSC co do snahy o co možná největší čistotu nijak nezaostávají za ostatními druhy dopravy. MSC například chce do budoucna významně navýšit podíl lodí na LNG a další alternativní zdroje pohonu. K udržování čistých oceánů a života v nich přispívá také skrze svou nadaci MSC Foundation.

Dalším probíraným tématem byly krize, kterým v nedávné době rejdaři čelili. Tou první byla a do jisté míry stále je pandemie koronaviru. Zavírání státních hranic a námořních přístavů způsobilo značné prodloužení dodacích lhůt. Další velkou ranou byla pro rejdaře nehoda v Suezském průplavu. V kombinaci s probíhající pandemií koronaviru došlo k prodloužení dodacích lhůt v rámci námořních přeprav až na dvojnásobek, což dodnes všichni pociťujeme.

Následná diskuse byla věnována budoucím vyhlídkám námořní dopravy, která ve světovém obchodu hraje a vždy bude hrát nezastupitelnou roli.

Celé dopoledne, které jsme měli možnost strávit v české pobočce MSC bylo nabité zajímavými informace a pro nás, jakožto studenty se zájmem o oblast logistiky, velmi obohacující. Tímto bychom rádi poděkoval katedře logistiky, zejména doc. Radku Novákovi a doc. Petru Kolářovi, kteří zde strávili celé dopoledne s námi, za tuto možnost. Hlavní díky ovšem patří Michaele Svrčkové, která svým zápalem pro věc dokázala upoutat naši pozornost a předat nám velké množství aktuálních informací z oboru.