O nás

Jak to všechno začalo?

Za vznikem Klubu mladých logistiků (KML) stojí studenti Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří cítili potřebu organizovat se a sdílet své zkušenosti a názory z oblasti logistiky. Vznik klubu posvětil „guru“ logistiky profesor Petr Pernica z Katedry logistiky, která funguje pod Fakultou podnikohospodářskou (Vysoká škola ekonomická v Praze).

Co je účelem spolku?

Naším cílem je propojit logistickou praxi s výukou v rámci Vedlejší specializace Vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství na Katedře logistiky. Toto propojení pomáhá studentům lépe pochopit a aplikovat získané teoretické znalosti, najít vhodné téma pro svou diplomovou práci a navázat lepší vazby s praxí. Díky této spolupráci mohou studenti lépe realizovat svůj potenciál v oblasti logistiky.

Co můžeš očekávat, pokud se k nám přidáš?

KOMUNITA

  • Jako první jsme vytvořili komunitu lidí, kteří se zajímají o logistiku. Společně rozvíjíme své zájmy a setkáváme se, abychom tvořili pevná přátelství.

SETKÁNÍ

  • Setkáváme se s členy klubu, ale někdy se propojujeme i s lidmi z firem a kateder, aby byla setkání co nejvíce přínosná.

EXKURZE

  • Pořádáme exkurze do nejrůznějších podniků zaměřených na logistiku, včetně speditérů, dopravců a výrobních podniků, a pokrýváme co nejširší záběr oblasti logistiky, jako je supply chain, interní logistika, letecká i námořní přeprava a nákup.

PŘEDNÁŠKY

  • Organizujeme přednášky na odborná logistická témata ve spolupráci se zaměstnanci významných logistických společností.

VÝBĚR TÉMAT

  • Zprostředkováváme témata na seminární a diplomové práce. Ty jsou nabízeny partnerskými společnostmi.

PRACOVNÍ NABÍDKY

  • Informujeme o zajímavých absolventských programech a pracovních nabídkách z oblasti logistiky.

SEBEREALIZACE

  • Můžeš psát reportáže z exkurzí a dalších akcí klubu, administrovat naše webové stránky, participovat na organizaci akcí, angažovat se v domlouvání spolupráce s dalšími firmami a nebo se věnovat klubovému marketingu.