Spolupráce

Klub mladých logistiků funguje pod záštitou Katedry logistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, se kterou také velmi úzce spolupracuje. Klub podporuje rozvoj svých členů v oblasti logistiky a doplňuje výuku Vedlejší specializace – Logistika, mezinárodní přeprava a zasilatelství také o praktický aspekt.

Tomu významným způsobem pomáhají partnerské firmy významným způsobem podporující klub. Část těchto společností se řadí mezi poskytovatele logistických služeb, část pak představuje firmy tyto služby využívající (tedy obvykle výrobní podniky). Díky nim jsou nám umožněny exkurze do jejich skladových komplexů, poskytují nám informace o aktuálním stavu a vývoji logistiky. Zaměstnanci těchto společností se studentům věnují, pomáhají jim při zpracování diplomových prací, účastní se neformálních setkání klubu apod.