PŘEDNÁŠKA: Dispečerské řízení z pohledu dopravce

Host: Lukáš Zástěra, vedoucí odd. řízení provozu osobní dopravy GŘ ČD
V pondělí 25. 3. 2013 od 18:35 Konviktská 20, učebna K410 (4. patro).
Posted in Nezařazené