Spolupráce s firmami a KLOG

Klub mladých logistiků funguje pod záštitou Katedry logistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, se kterou také velmi úzce spolupracuje. Klub podporuje rozvoj svých členů v oblasti logistiky a doplňuje výuku Vedlejší specializace – Logistika, mezinárodní přeprava a zasilatelství také o praktický aspekt.

Tomu významným způsobem pomáhají partnerské firmy významným způsobem podporující klub. Část těchto společností se řadí mezi poskytovatele logistických služeb, část pak představuje firmy tyto služby využívající (tedy obvykle výrobní podniky). Díky nim jsou nám umožněny exkurze do jejich skladových komplexů, poskytují nám informace o aktuálním stavu a vývoji logistiky. Zaměstnanci těchto společností se studentům věnují, pomáhají jim při zpracování diplomových prací, účastní se neformálních setkání klubu apod.

 

PPL

Společnost PPL CZ se stala novým hlavním partnerem naší fakulty – Fakulty podnikohospodářské na VŠE a generálním partnerem Katedry logistiky.

Pokud máte zájem o pomoc s podklady pro bakalářskou či diplomovou práci nebo o bližší spolupráci s PPL CZ, neváhejte kontaktovat HR ředitelku, paní Kamilu Šandovou, na adrese: ksandova@ppl.cz. Bude se těšit se na vaše kreativní nápady v rychle se rozvíjející oblasti e-commerce s vazbou na logistiku, ať už budou sebešílenější!