Podpora klubu

Od členů klubů očekáváme účast na klubových akcích, setkáních a pomoc při fungování klubu a organizaci dalších akcí prostřednictvím poskytování zpětných vazeb na činnost klubu a proběhlé akce. Chceme tak pracovat na naší přidané hodnotě studentům, orientovat se na problematické aspekty a zaměřovat se více na oblasti, o které se naši členové zajímají.

Pro studenty je zde však také možnost seberealizace ve velkém množství oblastí. Je možné psát reportáže z exkurzí a dalších akcí klubu, administrovat naše webové stránky, participovat na organizaci akcí, angažovat se v domlouvání spolupráce s dalšími firmami a nebo se věnovat klubovému marketingu. Veškeré tyto aktivity pak pomohou studentům nejen rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, dávají však také možnost získat užší kontakty na spolupracovníky z praxe nebo uvedení aktivního členství jako velmi zajímavou položku v životopise (pro klub není problém podat aktivnímu členovi referenci například pro potenciálního zaměstnavatele).

Firmy nás mohou podporovat prostřednictvím spolupráce, která je s každou společností plně individuální. Rádi zprostředkováváme firmám kontakt se studenty, distribuujeme jak pracovní nabídky, tak nabídky témat závěrečných prací. Firma se tak může aktivně podílet na výuce logistiky, „pochlubit“ se svými zajímavými logistickými řešeními či svými specifiky. Pro klub to pak znamená rozšíření nabídky, kterou studentům poskytuje.

Klub je také možné podpořit finančně. Největší nákladovou položku klubu představuje doprava na exkurze, které se konají obvykle ve skladových komplexech našich partnerských společností. Tyto sklady jsou však obvykle v průmyslových zónách či na okrajích měst a jejich dopravní dostupnost veřejnou dopravou pro nás bývá poněkud komplikovaná, v některých případech je tedy nutné objednání autobusu na náklady klubu. V případě zájmu podpořit činnost klubu finančně nás neváhejte kontaktovat.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat České spořitelně, která nás finančně podporuje z Grantu rektora VŠE a České spořitelny a částečně nám tak přispívá na zajištění exkurzí našeho klubu.