Stanovy klubu

Zde budou uvedeny stanovy klubu a podmínky členství v klubu.