Koper a Terst s MSC

To, že je Logistika trochu jiná vedlejška s všelijakými exkurzemi, je už celkem všeobecně známá věc. Že ale odměňuje nejlepší studenty hrazeným výletem do přístavů na Jadranu možná o něco méně. Letos jsme navíc měli to štěstí, že v jednom z přístavů kotvila 365 metrů dlouhá kontejnerová loď MSC Sonia s kapacitou 14 000 TEU, kterou jsme si mohli i pěkně zblízka prohlédnout.  

 

 

Celý výlet byl organizován partnerem katedry rejdařskou společností MSC, která podobné cesty zajišťuje pro své zaměstnance a klienty. A právě k těm jsme se připojili i my, studenti.  

Vyrazili jsme v úterý 28.5. z Florence. Cesta autobusem byla trošku delší, nicméně vedoucí zájezdu – pan Průša a Ekl – se během cesty o zábavu vzorně starali. A nám, co jsme se učili na státnice, to ubíhalo vcelku rychle. Ve večerních hodinách jsme pak dorazili Koperu a ubytovali se v Aquapark Hotelu Žusterna. 

Druhý den ráno jsme vyrazili na prohlídku přístavu v Koperu. Začali jsme přednáškou, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o přístavu – třeba že za rok 2018 přístav odbavil skoro 1 000 000 TEU a že se stále rozšiřuje. Omezením přístavu je však okolní hornatý terén, který stěžuje výstavbu navazující železnice.  

Poté jsme autobusem projeli rozsáhlý terminál, který byl dle druhů carga dělený na několik částí. Krom kontejnerových lodí jsme viděli nakládání kovových svitků jeřáby na General Cargo Ship Hermanu či RORO loď Belugu Ace a rozsáhlá parkoviště s auty, která dovezla.  

Následně jsme společně poobědvali s místními manažery v  nedaleké restauraci a den jsme zakončili v  hotelovém bazénu s vířivkou. 

 

Třetí den jsme vyrazili do přístavu v  Terstu, který je od Koperu vzdálený asi 30 minut jízdy. Přístav nám byl opět ve stručnosti představen, ale jelikož manažeři věděli, že jsme natěšení na Soniu, tak nám pustili video, ukázali pár slidů s kapacitami přístavu (rok 2018 – 900 000 TEU) a plány na rozšíření (během 5ti let by se měla současný kapacita zdvojnásobit) a šli jsme do terénu. 

 

První jsme si terminál prohlédli ze střechy administrativní budovy a následně se přesunuli k boku lodi. Na tu jsme vyšplhali po visutém žebříku, což už samo o sobě bylo dobrodružství ?. Nejlepší však bylo sledovat nakládku a vykládku kontejnerů z horní paluby, kde jsme se setkali i s kapitánem. Neméně zajímavá byla prohlídka různých kajut a procházka vpodpalubí v blízkosti motorů, kde bylo teplo, hučelo to a byly slyšet rány od nakládaných kontejnerů.  

Po prohlídce Terstu jsme se pak měli na loď šanci podívat i z trajektu, který nás vezl do vesničky Muggia, kde nás čekalo královské pohoštění v restauraci Sal del Mar. 

No a čtvrtý den zpátky do Prahy… jestli mohlo být celkově něco lepší, tak možná jen to počasí, abychom měli hezčí fotky ?. Nicméně zážitek parádní – velké díky MSC! a budoucím generacím studentů MPZ doporučujeme, ať se pilně učí, stojí to za to!