Exkurze – Budějovický Budvar (ICZ) (5.11.2019)

Dne 5. 11.2019 se studenti VS Logistiky vydali na celodenní exkurzi do Budějovického Budvaru, kterou zprostředkoval partner Katedry logistiky – firma ICZ. Z pedagogického sboru se zúčastnil Ing. Bedřich Rathouský, Ph.D. a za společnost ICZ Ing. Pavel Cizner, který je zároveň absolventem VŠE, VS Logistiky a zároveň bývalý člen KML.

Začátek exkurze byl zahájen prohlídkou části pivovaru, kde se vaří a uskladňuje pivo. Velmi oblíbenou se stala zastávka ve sklepě, kde jsme měli možnost ochutnat čerstvý a vychlazený ležák.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následně nás čekala „více“ logistická část exkurze. Při procházení areálu jsme narazili na vlastní vlečku, kterou však firma používá pouze pro dovoz materiálů. Poté jsme se dostali do haly, kde jsme měli možnost vidět paletizační zařízení, multifunkční balící stroj, etiketovací stroj, tunelový pastér, plnič lahví nebo myčku lahví. Fotky několika strojů jsou k nahlédnutí v galerii.

 

 

V poslední části prohlídky jsme se dostali do nového logistického centra s automatizovaným zakladačovým skladem a jednokolejnicovou dráhou, které je propojeno s výrobním areálem pomocí unikátního mostu. Za tento projekt byl Budějovický Budvar oceněn první příčkou v rámci cen Impuls Logistika, které jsou vyhlašovány měsíčníkem Logistika společně s vydavatelstvím Economia. Kromě tohoto mostu jsme si prošli i samotný nový areál a viděli jsme průběh nakládky zboží, za který zodpovídají v Budějovickém Budvaru samotní řidiči kamiónů.

 

Exkurze byla velmi zajímavá a obsáhlá. Studenti především ocenili míru automatizace, která je v Budějovickém Budvaru zavedena.