To tu ještě nebylo! Exkurze Řízení letového provozu – kdo nebyl, může litovat.

ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU

 

Úterý 27.3.-  vcelku početná grupa čtyřiceti studentů se schází poblíž pražského letiště u budovy Řízení letového provozu. Po milém přijetí v zasedací místnosti následoval teoretický úvod o zařazení Řízení letového provozu do fungování státní struktury. Byť teoretické úvody nebývají zrovna ty nejoblíbenější, zhruba hodinové povídání tiskového mluvčího ŘLP studenty navnadilo ještě více na další program.

 

 

Ten pokračoval v budově CATC (Czech Aviation Training Centre). Po krátkém úvodu se šlo rovnou na věc a hned k tomu nejzajímavějšímu – leteckým simulátorům. Celkem ve třech skupinách se studenti dozvěděli o tom, jak fungují pilotní a palubní simulace na jednotlivých trenažérech. I když skupina naší exkurze byla ve srovnání s jinými velmi početná, průvodce k nám byli shovívaví a dokonce nám umožnili nevšední zážitek. Už při příchodu do haly bylo ze zvědavých obličejů mladých logistiků znát, že by si chtěli vyzkoušet to stejné, co budoucí stevardi a stevardky – evakuaci paluby letadla pomocí skoku z boční části letadla na nafukovací pylon, který spojuje trup letounu s bezpečím zemského povrchu. Následoval tedy odchod pro ochranný oděv a mohlo se začít. Tím se uchýlila ke konci druhá část exkurze. Důležitá věc k této části – všichni odcházeli bez zranění a v pořádku.

 

 

 

Jak probíhá výcvik? Co vlastně absolvují žáci Řízení letového provozu během svého tréninku? Co vidí před sebou na simulátorech a kolik různých variant tréninku absolvují? Toto bylo tématem poobědní části exkurze. Skupina se rozdělila na třetiny, které se postupně podívaly do učeben, kde se pomocí pseudopilotů vzdělávají potenciální řídící letového provozu. Druhá skupina pak vyrazila do simulační místnosti věže. Déšť, silný vítr, bouře, sníh nebo technické poruchy letadel. S tím vším se v reálném provozu letecké musí počítat a tyto všechny jevy byly k vidění během asi půlhodinového výkladu šéfa tohoto centra. Zbylý čas byl věnován dotazům, kterých bylo nepřeberně mnoho.

 

 

 

Pár zajímavostí závěrem:

 

  • Výkonná ředitelka útvaru výcviku a obchodu je absolventkou VŠE, vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství

 

  • V ŘLP pracuje celkem 400 lidí

 

  • Mediánová mzda ŘLP dosáhla v roce 2017 výše 192 000 Kč měsíčně

 

  • Žáci se stávají zaměstnanci již před dvouletým výcvikem a jsou tedy placení z rozpočtu ŘLP