Exkurze – FM Logistics – Nestlé

Ráno nás vyzvedl autobus na předem stanoveném místě a odvezl přímo do závodu FM Logistics. Některé studenty malinko překvapilo, že nedorazili k firmě Nestlé, protože celá exkurze tak byla pojmenována. Jednalo se o zajímavý zvrat, který byl zapříčiněn domluvou mezi FM Logistics a firmou Nestlé, že přednáška a exkurze bude probíhat u FM Logistics a že se na ni budou podílet obě firmy – pro nás studenty to tedy znamenalo skoro dvojnásobnou dávku informací, takže jsme mohli být jen rádi.

Během exkurze jsme prošli všech devět skladů firmy FM Logistics. Viděli jsme téměř všechny operace prováděné ve skladu, a to od příjmu zboží až po jeho vyskladnění. Jednalo se například o vyložení kamionu, přeložení zboží na palety, zabalení palety a její zaskladnění retrakem, vychystání, konsolidaci, co-packing a další. Viděli jsme, jak se firma musí speciálně stavět k nebezpečnému zboží (ADR), jak vypadá chlazený sklad a vlečka. Technici nám také ukázali servis elektrických paletových vozíků a proces výměny baterie v nich. Bylo nám vysvětleno, jak fungují balící pulty a jak se na nich střídají směny. Zároveň jsme si poslechli i problémy se kterými se firma potýká a jak se je snaží řešit – například vysoká fluktuace, úrazy a krádeže.

Během celé prohlídky skladu s námi byl pracovník FM Logistics, který nám odpovídal na všechny naše dotazy a popisoval nám i elektronické procesy firmy. Popsal nám i jakým způsobem funguje ve skladu školení, požární cvičení a inventura.

Po darovaném občerstvení a dávce kofeinu jsme si poslechli několik prezentací od FM Logistics i Nestlé, které se zaměřovaly na historii, vývoj a současnost obou firem. Zástupci firem popisovali například vývoj vlastních aktiv, zaměstnanců a tržeb (objemů). Dále byla část prezentace věnována ukazatelům, které jsou pro zákazníka důležité, (a dokonce jak jsou které splnitelné). Nestlé potom představilo své interní oddělení – jak funguje demand planning, production planning, sales a jak společně s FM logistics spolupracují.

Ke konci jsme mohli společně spekulovat nad novými trendy v logistice, kdy nám bylo sděleno, jak jsou některé tyto novinky, ve zprávách často zmiňované, zatím pro trh nepřipravené.

Recenze 

Určitě musím oběma společnostem poděkovat. Exkurze byla dobře zorganizovaná, stále se nám někdo věnoval a viděli jsme toho opravdu hodně. Já osobně jsem si popsal 2 strany A4 poznámkami a dokonce mám přislíbeno obdržet kontakty, které určitě využiji i pro obchodní činnost. Nejvíc se mi líbila vstřícnost a ochota odpovídat na vše. Exkurzi hodnotím jako 10/10 – šel bych zas. (Možná bych upozornil na situaci, kdy už jsme na konci neměli tolik dotazů, protože jsme během prohlídky skladu stříleli dotaz za dotazem a v momentu, kdy byl na dotazy prostor, jsme je již vyčerpali – tohle bych ještě rád vedoucím z FM Logistics sdělil.)

Mám několik bodů, co by studenty určitě zaujalo a dalo se jednoduše zařídit:

  • 1) sednout si do (vypnutého) retraku a vysvětlit zatáčení
  • 2) potěžkat paletu
  • 3) ukázat, jak funguje proces výměnných nástaveb (a třeba i jak to auto vypadá uvnitř)
  • 4) ukázat jak vypadá frigo – hlavně chladící agregát
  • 5) nechat nás osahat si skener pro pikování