PRACOVNÍ POZICE – SUPER KEY USER – PODPORA INTERNÍCH SYSTÉMŮ