Výhody členství

Pro studenty:

Klub pravidelně pořádá ve spolupráci se spřátelenými logistickými společnostmi exkurze, kde mají studenti možnost přičichnout k praxi (členové klubu jsou při přihlašování na akce prioritizováni). Zároveň se na těchto exkurzích studenti mohou setkat s manažery a personalisty, dozvědět se o pracovních příležitostech v dané společnosti, konzultovat své CV s odborníky a získat motivaci a cenné rady pro svůj budoucí kariérní rozvoj. Dále je také možná domluva spolupráce na diplomových pracech a případné získání stáže.

Organizovány jsou také odborné přednášky, kde logističtí odborníci přednášejí o trendech moderní logistiky. Pomáhají tak studentům lépe se zorientovat v dané oblasti a přinášejí také aktuální novinky.

Klub spolupracuje s logistickými firmami, které se často obrací na KML s pracovními nabídkami vhodnými pro studenty či čerstvé absolventy. Členové klubu mají o logistiku opravdu zájem a tyto společnosti to vědí, proto je zmínka o aktivním členství v KML velmi zajímavým doplňkem životopisu.

Pro klub není problém aktivnímu členovi podat také plnohodnotnou referenci o jeho aktivitách, která se může hodit při žádosti o zaměstnání či přihlašování do jakéhokoliv programu VŠE (Erasmus, Honors Academia apod.).

Na setkáních klubu se také studenti mohou od starších kolegů dozvědět zkušenosti z praxe a jak se na kterou profesi dobře připravit.

Pro odborníky z praxe:

Těmto členům klub nabízí pravidelný kontakt se studenty, seznámení s látkou vyučovanou na dnešních vysokých školách a příležitost pomoci při zaučování čerstvých absolventů do praxe.

Pro firmy:

Jelikož je většina členů klubu studenty či absolventy vedlejší specializace Logistika –  Mezinárodní přeprava a zasilatelství Katedry logistiky, mohou se společnosti, se kterými spolupracujeme, aktivně podílet na výuce a rozvoji studentů.

Klub ve spolupráci s firmami organizuje exkurze zaměřené na určitou oblast logistiky, kde má společnost příležitost se studentům představit a seznámit je se svými logistickými procesy, skladovými prostory, zajímavým logistickým řešením apod.

Klub také zprostředkovává pracovní nabídky, které jsou logisticky zaměřeny a určeny pro čerstvé absolventy či studenty, případně studenty informuje o trainee programech, které by mohly být pro studenty zajímavé.

Zaměstnanci partnerských firem mají také příležitost přednášet členům klubu na zvolené logistické téma.