Exkurze – MSC (2.12.2021)

„Na palubě“ největší rejdařské společnosti.

Načasování plánované exkurze společnosti MSC-Mediterranean Shipping Company nemohlo být lepší. Není tomu totiž tak dlouho, co tato firma dosáhla prvního místa na světě v žebříčku rejdařských společností z pohledu nominálně nabízené přepravní kapacity (v TEU).

Jako studenti vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství jsme měli 2. prosince tu čest navštívit našeho firemního partnera – rejdařství MSC – v sídle pro Česko republiku a Slovensko na Pražském Smíchově v prostorách budovy Green Point.

Naše setkání a vlastně i „oslava“ probíhaly spíše akademickou formou, tak jak jsme zvyklí. Prostřednictvím profesionálně připravené exkurze proběhla prohlídka moderně zařízených kancelářských prostor. V rámci této prohlídky jsme měli možnost na vlastní oči vidět asi „nejvýše položený“ námořní kontejner v Praze (7. patro budovy). Společnost MSC si zde totiž nechala nainstalovat kontejner pro jeho využití v rámci odpočinkového prostoru.

Po prohlídce tematicky zařízených kancelářských prostor následovalo zamíření do konferenční místnosti s připraveným cateringovým servisem. Poznámkové bloky na stolech daly napovědět blížícímu se kvantu zajímavých informací, o které v žádném případě nebyla po celou dobu přednášky nouze. Celé dopoledne jsme měli možnost, trávit po boku Michaely Svrčkové, Managing Director MSC Czech Republic & Slovakia, Medlog Czech Republic. Těžko lze asi nejen v našich vnitrozemských končinách hledat povolanější osobu v námořním oboru, která disponuje takovým zápalem pro věc. Samotná přednáška a diskuse zaujaly zcela jistě každou přítomnou osobu.

Dozvěděli jsme se tak o vzniku společnosti, jež má ryze rodinný původ, pokračujíc přes námořní nákladní flotilu MSC, až po emisní problematiku. Právě ta je chtě-nechtě aktuálně jedním z nejdůležitější témat, kterému nejen rejdařské společnosti musejí v poslední době čelit. Bylo tak možné sledovat grafické porovnání dopravních prostředků a jejich podíl na znečišťování životního prostředí. Zajímavý fakt tkví především v tom, že právě námořní doprava, představuje jeden z minoritních podílů na tvorbě skleníkových plynů, v přepočtu na hmotnost přepraveného nákladu. A právě to vyvrací mnoho milných představ většiny z nás.

Otázky z řad studentů byly mířeny na témata týkající se pirátství či nedávné krizi v suezském průplavu. Pirátství jako takové je stále hrozbou, a to především kvůli legislativním úpravám, jež neumožňují dostatečné obranné vybavení posádky, potřebné k předejití či účelné eliminace případného konfliktu. Co se suezské krize týče, poryvy větru a sled událostí vedly k jeho zablokování. Samotná blokáda po dobu několika dnů stála obrovské úsilí a finanční prostředky. Jak známo, tato havárie měla velké dopady na celý svět a některé z nich stále ještě doznívají. Dále byla zmíněna krize spojená s pandemií koronaviru, která zapříčinila zastavení či zpoždění činnosti velkých, a to nejen Čínských, přístavů.

Dozvěděli jsme se, že kormidlovat loď o takových rozměrech je velmi složitá záležitost, která potřebuje velké zkušenosti a nemalou předvídavost, a to i několik desítek minut dopředu. Pokud tedy nastane nějaká nepředvídatelná situace v podobě silného bočního nárazu větru, kapitánovi již takřka nezbývá, než jen pozorovat a vyčkávat na to, co nastane.

Mnohokrát děkujeme za příjemně strávené a velmi obohacující dopoledne. Z řad pedagogů především doc. Radku Novákovi a doc. Petru Kolářovi z Katedry logistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. V neposlední řadě také velké díky společnosti MSC, zejména paní Ing. Michaele Svrčkové za poutavý, odborný výklad.  

Za studenty „VS Logistika – MPZ“  Lukáš Mikšovský