Exkurze – HOPI a Nestlé (2021)

Katedra logistiky ve spolupráci s partnerskými firmami propojuje teorii a praxi.

Začátkem listopadu jsme se jako studenti vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství, zajišťované Katedrou logistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, zúčastnili celodenní exkurze do distribučního centra (DC) společnosti HOPI v Prostějově. Ta figuruje jako přední český poskytovatel komplexních logistických služeb. Program akce byl o to zajímavější, že se na něm spolupodílel největší zákazník centra, nadnárodní potravinářská společnost Nestlé. K úspěchu akce přispěl i značný zájem z řad studentů, kteří se exkurzí v předcházejících semestrech kvůli distanční výuce nemohli zúčastnit. Po dlouhé odmlce způsobené pandemií byla tato akce nejen účelnou, ale i příjemnou součástí semestru.

V časných ranních hodinách jsme využili IC Pendolino „Košičan“, a tak jsme mohli již v 9.30 nastoupit do přistaveného autobusu na prostějovském nádraží. Cílová stanice byla jasná – distribuční a skladové centrum HOPI Prostějov.

Zajímavý a odborně velmi pestře připravený program začal ihned po příjezdu seznámením se s hygienickými opatřeními a proškolením v oblasti BOZP. Pak již následovaly prezentace společností Nestlé a HOPI. Právě s HOPI totiž společnost Nestlé drží v oblasti distributorských vztahů klíčové partnerství. Stanislav Martínek, Nestlé Supply Chain Manager, a Katarína Dobišová, Nestlé Physical Distribution Manager, připravili poutavý program zabývající se především supply chain managementem a distribucí. Spolupráce je přitom mezi zmíněnými společnostmi poměrně nová. Proto byla část výkladu věnována i problematice sestěhování tří skladů právě do distribučního centra HOPI v Prostějově a s tím souvisejícím následným nastavením všech potřebných procesů.

Za společnost HOPI začal program Tomáš Patera, HOPI Senior Project Manager. S jeho pomocí jsme tak mohli nahlédnout do hlubších procesů fungování komplexních logistických služeb. Po výtečném cateringu a obědové pauze následovalo představení Junior programu a kariérních příležitostí pod záštitou Katariny Mercelové.

V dalším dění už zbývalo jen obléct reflexní vesty a nutné ochranné pomůcky. To naznačovalo chystaný vstup do centra dění. Pod taktovkou ředitele distribučního centra HOPI Prostějov Radima Maráka jsme mohli nahlédnout téměř do všech prostor areálu DC. O zajímavé poznatky nebyla nouze. Výklad nás natolik zaujal, že jsme v části mrazicích boxů na chvílí zapomněli i na „pouhých“ 23 °C pod nulou (příprava na zimní období s krizovým scénářem nedostatku plynu a elektřiny tak byla úspěšně absolvována). Pozorovat na vlastní oči harmonii a přesně načasované procesy bylo takřka dechberoucí, a proto pro valnou většinu zúčastněných exkurze představovala nezapomenutelný zážitek.

Z této velmi povedené akce jsme si odnesli nejen mnoho zajímavých poznatků, ale i řadu nových vědomostí. V průběhu trvání celého pobytu v DC nebyla nouze o bohatou diskuzi permanentně akcelerovanou početnými dotazy z publika.

Mnohokrát děkujeme partnerům za velkorysost a možnost nahlédnout do nitra logistických procesů. Takto zvládnuté propojení teoretických poznatků s praktickým děním je za nás, studenty, nejen vítané, ale i potřebné.

Děkujeme proto našim pedagogům a partnerským firmám za skvěle připravenou a zvládnutou exkurzi a doufáme, že se bez úhony dočkáme pokračování takto podnětných akcí.

Za studenty „VS Logistika – MPZ“ Lukáš Mikšovský a Ondřej Novák