Přednáška Michaely Svrčkové – ředitelky rejdařství MSC

V úterý 4.12. proběhne v místnosti SB 227 odborný vstup hlavního partnera KLOG, rejdařství MSC. Na téma současné výzvy a příležitosti pro rejdaře na trhu intermodální přepravy s vazbou na digitalizaci a průmysl/logistiku 4.0 pohovoří ředitelka MSC pro ČR a SR, Ing. Michaela Svrčková. Takže v 09:15 – 12:30 v SB227.
#kmlnavse #msc #maritimestransporation #maritimeshipping