Exkurze “Řízení letového provozu”

Věděli jste, že profese řídícího letového provozu u státního podniku Řízení letového provozu ČR, s.p. (ŘLP) je nejlépe placenou profesí v ČR (Hospodářské noviny, 2016, e15.cz, 2016)?

Co má ŘLP, s.p. společného s katedrou logistiky FPH?

Každoroční celodenní exkurzi a soubor přednášek manažerů ŘLP v rámci vedlejší specializace 3LT  Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství díky spolupráci s jejími absolventy, kteří v ŘLP pracují!

Exkurze se koná 18/10 od 08:00 jako součást výuky kurzů Mezinárodní přeprava a zasílatelství a Supply chain management!

Program exkurze naleznete zde.