Procurement Forum 2016 očima budoucích šéfů nákupu

Ve středu 25. 5. 2016 se uskutečnil čtvrtý ročník Procurement Forum, jehož tématem bylo nakupování v čase konjunktury. Setkání se konalo v hotelu Pyramida za perfektní organizace zajištěné společností Blue Events a účasti více než 160 účastníků.

Dopolední diskusi na téma Jak se proměňují priority nákupních aktivit v době konjunktury moderoval Martin Dokoupil ze společnosti Blue Strategy. Prvním řečníkem byla Dana Hájková, analytička z České spořitelny. Ta nás provedla makroekonomickými ukazately a upozornila na kurzový závazek a jeho rizika pro nákupčí. Uvedla i pár odvážních tvrzení o budoucnosti cen ropy a o stabilitě cen.

Ihned po predikcích pokračovali odborníci na nákup z firmy A. T. Kearney, Jiří Steif a Lenka Krobová. Upozornili nás na to, že nákup je stále v některých firmách podceňovanou aktivitou a málokterá firma postaví nákup na strategickou úroveň do rovnosti s CEO. Podle pana Steifa by se dnešní nákup měl podílet na tvorbě business strategie, vývoji produktů, prioritizovat podle důležitosti, a také být součástí vývoje životního cyklu produktu.

Martin Šustek z TATRA TRUCKS nás provedl historií firmy a jejími vztahy s dodavately. Jelikož byla společnost dlouhou dobu v červených číslech, museli se začít snažit zlepšovat  vztahy s dodavately. To udělali snížením počtu dodavatelů, otevřením sdílení technické dokumentace všem dodavatelům a začali klást důraz na flexibilitu v oblasti dodávek a výrobních kapacit. Po těchto a dalších krocích se TATRA TRUCKS stala partnerem jejich dodavatelů a postupně přetváří tvář značky, která je opět úspěšná.

Způsob jakým kvalifikují své dodavatele ve Slovenských Elektrárnách nám představila Beáta Vlčková. Jejich model kvalifikace dodatatelů používají nejen pro stávající dodavatele, ale i pro potenciální dodavatele. Snaží se tím vytvořit seznam dodavatelů schopných kvalitního plnění zakázek. U svých dodavatelů hlídají hlavně osobní stránky dodavatele, tj. oprávnění podnikat, placení daní. Dále ekonomicko-finanční způsobilost, technické požadavky (zkušenosti, kapacity) a BOZP.

Po krátké přestávce na kávu jsme pokračovali v předobědovém bloku moderovaném Milošem Olejníkem. Pan Josef Zrník nás provedl nákupními strategiemi a jejími trendy, což bylo příjemné opakování informací, které se dozvídáme na univerzitě. Upozornil nás však na emoční křivku ve vztahu k pravděpodobnosti, tj. na rozhodovací váhu rozdělenou podle pravděpodobností. Autorem této křivky je držitel nobelovy ceny Daniel Kahneman.

Tomáš Koutek, partner KRC partners nás upozornil na to, že outsourcovat si většinou dovolí jen velké firmy. Malé firmy se vymlouvají na to, že jsou moc malé a raději si to udělají samy. Jednoduše říkají, že se to bojí dát z ruky. Proto nás Tomáš Koutek upozorňoval na to, že je zapotřebí využívat znalostí ostatních, díky kterým se můžeme posouvat kupředu.

Celý dopolední blok uzavřel Zdeněk Mikeš, ze SAP ČR zastupující SAP Ariba. Byla to nejlépe připravená prezentace z celé konference. Pan Mikeš nám představil možná IT řešení nákupu, jeho zjednodušení a i automatizace operativního nákupu pomocí senzorů. Je vidět, že se společnosti můžou velice rozvíjet, jelikož firmy jako SAP Ariba jim nabízejí mnoho řešení, která jim umožní snížit náklady.

Pracovní oběd a networking byl podpořen velice dobrým cateringem, který byl strategicky rozmístěn na dvou místech, takže nevznikali ani dlouhé fronty. Ačkoliv jsme měli jen hodinu na oběd, stihli jsme navázat několik zajímavých obchodních kontaktů, které nám mohou pomoci zviditelnit nákup na VŠE.

Odpolední panelová diskuse byla moderována odborným garantem události Markem Rokoským. Zúčastnili se ho Matěj Smolař, advokát ze společnosti Felix a spol., Pavel Zaal z Etnetera, Igor Zahradniček z Touax a Roman Zúrik z Kofola, a. s. Pan Smolař nás několikrát upozornil na to, že je potřeba hlídat právní stránku věci, která nám ušetří mnoho nákladů. Roman Zúrik nám vysvětlil, že Kofola se snaží o dlouhodobou spolupráci se svými dodavately a proto investuje mnoho času do vysvětlování vyšších cen produktů k udržení inovativnosti a růstu na trhu. Během diskuse bylo také několikrát zmíněno, že je vhodné jednat fér, nedělat podrazy a snažit se navázat partnerství s dodavately.

Celkově bylo Procurement Forum velice dobře zorganizováno a to včetně vhodného výběru  hotelu. Co však chybělo bylo větší množství přestávek, které by umožnilo potkat více lidí a navázat více kontaktů. Díky tomu to uteklo neuvěřitelně rychle.

Děkujeme panu Markovi Rokoskému, odbornému garantovi PF. Společnosti Blue Events a panu Antonínu Parmovi za organizaci celé události a umožnění vstupů na Procurement Forum 2016. Bylo nám ctí se zúčastnit.

2016-05-29, Pavel Cizner

Posted in Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

11 + 5 =