Stanovy klubu

Zde jsou uvedeny stanovy klubu a podmínky členství v klubu.